Biyometrik Sistemler Nelerdir


Biometrik Tanıma Sistemleri Nedir

Biyometri nedir?

Biyometri bir bireyin fiziksel ya da davranışsal benzersizliğini ölçen ve mevcut kayıtlarla karşılaştırarak tanımlama işlemi yapan otomatik bir sistemdir. Başka bir deyişle, personel kimlik kartları, manyetik kartlar, anahtarlar veya şifrelerin kullanımı yerine biyometri kolay ve rahat doğrulama yöntemiyle bireyin parmak izlerini, yüzünü, irisini, avuçiçi izlerini, imzasını, DNA ve retinasını belirleyebilir. İnternet tabanlı işlerin hızlı bir şekilde büyümesi ve hesaplara erişirken ihtiyaç duyulan tam doğrulama gereksinimi için biyometri en uygun ve en kolay çözümdür. Onun benzersiz, kalıcı, evrensel ve ölçülebilir özelikleri on-line bankacılık ve alışveriş merkezleri gibi E-ticaret alanında bilgi güvenliği sağlar. Biyometri ayrıca makinanın bireyi kendi başına doğrulaması veya kişinin tepkilerine yanıt vermesini kolay ve güvenli bir şekilde sağlar. Erişim kontrolü ve kart basma sistemi sayesinde otomatik doğrulama sistemlerinde isteğe bağlı kullanıcı kısıtlamaları sağlanabilir.

 

 

 

 

 

Biyometrik sistemlerin avantajları:

 Şifre unutma ve çalınma sıkıntısı ortadan kalkar.
 Olumlu ve doğru tanımlama
 Yüksek güvenlik düzeyi
 Mobil sistemlerle uyumlu
 Kopyalanması güçtür
 Transfer edilemez bir anahtar olarak hizmet vermektedir.
 Güvenlidir ve kullanıcı dostudur.

 

İnsanların Ortak Biyometrik Özellikleri :

Biyometrik özellikler olarak sağdaki resimde temsil edilen iki ana sınıfa ayrılabilir:

Fizyolojik vücut şekli ile ilgilidir. En eski özellik 100 yıldan uzun süredir kullanılmakta olan parmak izidir. Diğer örnekler yüz tanıma , el geometrisi ve iris tanımadır.

Davranışsal bir kişinin davranışı ile ilgilidir. İlk özellik hala günümüzde de yaygın olarak kullanılan imzadır. Daha modern yaklaşımlar tuş dinamikleri ve sestir.

 

Yüz tanıma teknolojisi 
Yüz biyometrisi biyometrik teknolojinin hızlı büyüyen alanlarından birisidir. Gelişmekte olan teknolojilerle birlikte yüz tanıma sistemi bir fotografı ya da video görüntüsünü yüzün karakteristik özelliklerini tanımlayan bir koda dönüştürebilir. Bu sistem kişisel özel alanı ihlal etmeden kişiyi uzaktan tanımlamak için kullanılır. Bilgisayar yazılımı yüz tanımlaması için  bireyin  yüzündeki girinti ve çıkıntıları okur. Bu girinti ve çıkıntılar düğüm noktaları olarak adlandırılır. İnsan yüzünde 80 düğüm noktası vardır ancak yazılım belirleme yapmak için sadece 15-20 noktaya gereksinim duyar. Uzmanlar dudaklar ve şakaklar arasındaki altın üçgene odaklanmıştır.  Saç ve sakal uzasa, kilo alınsa, yaşlanılsa ya da gözlük takılsa bile bu alan hep aynı kalır.

 

Parmak izi tanıma teknolojisi
Bir parmak izi parmak yüzeyindeki sırtlar ve vadilerden oluşmuştur. Sırtlar parmaktaki üst deri tabakası, vadiler de alt deri tabakasıdır. Parmak izindeköprü, çekirdek, çatal, bayır sonu, ada, delta ve gözenek olarak adlandırılan alanlar vardır. Bir parmak izinin benzersizliği sırtların desenlerinden ve kırışıklıklardan anlaşılabilir.  Beş temel parmak izi kalıbı vardır: kemer, çadır kemer, sol döngü, sağ döngü, ağırşak. Döngüler parmak izinin %60ını, ağırşaklar %30unu ve kemerler %10unu oluşturur. Parmak izleri genellikle iki parmağın aynı dermal sırt karakteristiklerini taşımadığı varsayılarak eşsiz olarak kabul edilirler.

 

El Geometrisi
El geometrisi kullanıcıları ellerinin şekillerinden tanımlayan bir biyometrik yöntemdir. El geometrisi okuyucuları kullanıcının elini pek çok boyutta ölçer ve daha önce tutulan ölçümlerle karşılaştırır. El geometrisi araçları 1980lerden itibaren üretilmeye başlamıştır. Erişim kontrol ve Pdks uygulamalarında hala popüler olarak kullanılabilmektedir.       

 

İris Tanıma
İris tanıma bireyin gözünün irisinin yüksek çözünürlüklü görüntülerine dayanılarak örnek tanıma tekniklerini kullanan bir biyometrik kimlik doğrulama metodudur. Daha az yaygın olan öküler tabanlı teknoloji olan retina taraması ile karıştırılmamalıdır. İris tanıma ayrıntılı, zengin, karmaşık yapıların görüntülerini oluşturmak ve dışbükey korneadan speküler yansımayı azaltmak için kamera teknolojisi ve ince IR aydınlatma kullanır. Bu eşsiz yapılar bireyin kesin pozitif kimliğinin matematiksel temsilini sağlamak için dijital şablonlara dönüştürülür.

 

Iris tanıma etkinliği nadiren gözlük veya kontakt lensten etkilenmektedir. İris teknolojisi tüm diğer biyometrik teknolojilerin en küçük aykırı grubuna sahiptir. İris tanımanın avantajları; istikrarlı oluşu, şablon uzun ömürlülüğü, ömür boyu süren kullanımdır.

 

DNA Kimlik Teknolojisi
Deoksiribonükleik asit (DNA) Biyometri herhangi bir bireyi tanımlamanın en kesin formu olabilir. (Baird, S., 2002). Her insan her hücresi için bir kişisel haritaya sahiptir ve bu harita –diğer adıyla blueprint- her vücut hücresinde bulunabilir. İkiz olmadıkça, DNA bizim fiziksel ve zihinsel kimliğimizi tanımlayan bir yapı olduğu için başka bir insanla aynı gen setine sahip olmak mümkün değildir. (Philipkoski, K., 2004).
 

DNA pek çok kaynaktan elde edilebilir : kan, saç, tırnak, ağız bezleri, kan lekesi, tükürük ve vücuda herhangi biz zamanda temas eden herhangi bir kaynak. DNA eşleştirme özellikle tecavüz durumlarını kanıtlamak için ceza davalarında popüler bir şekilde kullanılmaktadır. DNA biyometrisini çevreleyen önemli sorunlardan birisi, DNA ile birisini tanımlamanın yavaş bir süreç olmasıdır. Bu süreç ayrıca oldukça pahalıdır. 
 

DNA biyometrisi aptal bir kimlik kanıtlama yöntemi değildir. Eğer adli bilimciler DNA testini düzgün yapmazsa kişinin tanımlama kodu çarpık olabilir. Bir diğer problem de önceki DNA örnekleriyle yeni örneklerin eşleştirmesidir. Bu DNA parmakizinde büyük bir problemdir.